Vriende Van CR Lidmaatskapform
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ouer
Ek help graag met:
Om 'n lid te word, vra ons u vriendelik om u aan te sluit en 'n jaarlikse lidmaatskapfooi van R200 per persoon te betaal. Hierdie fooi sal bydra tot die befondsing van ons inisiatiewe en die suksesvolle implementering daarvan deur die akademiese jaar (Januarie tot Desember). Elke lid kry 'n gemerkde persoonlike pet wat die lid se naam vertoon.
Terme en Voorwaardes
Hiermee neem ek die lidmaatskap van die ondersteunersklub van Vriende van CR aan, en onderneem om my ten alle tye te hou by die konstitusie en gedragskode van die organisasie en skool.