Hoof se boodskap

By Laerskool Staatspesident CR Swart streef ons daarna om universele normes en waardes te leef, want hierdie waardes is die gom wat ons aanmekaar bind. By hierdie blou-kaalvoet-pret-skool wil ons die kinders laat fokus op die “moets” (waardes)  en die “moenies” (reëls) minimaliseer. Kinders floreer op positiewe aanmoediging.

Soos Laerskool Staatspresident CR Swart se visie dit stel, is dit vir ons belangrik dat elke kind gelukkig moet wees. Wanneer leerders skool toe kom, word ouers en onderwysers vennote. Die skool en die ouerhuis moet mekaar aanvul in belang van ons kinders se opvoedende onderwys. ‘n Omgee-atmosfeer word gehandhaaf.

Dit is ook vir ons belangrik om gebalanseerde kinders te ontwikkel. Ons is trots om te sê dat ons goed-opgeleide personeel het wat dit vir ons moontlik maak om hoë standaarde te handhaaf. Ons is ‘n skool waar sterker leerders gestimuleer word tot uitnemendheid, gemiddelde leerders word gestimuleer om hulle volle potensiaal te bereik en aan leerders met spesiale behoeftes word hulp op verskillende terreine verleen.

Vir my as hoof van Laerskool Staatspresident CR Swart is kinders ‘n passie en ek streef daarna om te alle tye toeganklik vir alle leerders te wees. Enige leerder is enige tyd welkom om met my te kommunikeer en my kantoordeur staan altyd oop vir leerders, ouers en onderwysers. Kom gesels gerus met my oor enige aangeleentheid. Saam kan ons ‘n verskil maak.

Mnr. Pieter Fouché