Me. Corné Garnett-Bennett (Gr. R Adminklerk)

My droom vir elke kind vir wie ek skool hou is…
kies reg.

Indien ek enige iets kon waag sonder vrees vir mislukking, sou ek…
moenie bang wees om te waag nie.

Me. Retha van Wyk (Gr. R/16 – Katjieklas)

My droom vir elke kind vir wie ek skool hou is…
dat hulle lief sal word vir leer!

Indien ek enige iets kon waag sonder vrees vir mislukking, sou ek…
om die wêreld seil.

Me. Heideli Steyn (Gr R/25 – Uiltjieklas)

My droom vir elke kind vir wie ek skool hou is…
dat sy/hy in sy/haar volle potensiaal sal GLO!

Indien ek enige iets kon waag sonder vrees vir mislukking, sou ek…
my eie boeke skryf.

Me. Leonore Scheepers (Gr. R/91 – Leeutjieklas)

My droom vir elke kind met wie ek werk…
om nooit op te hou droom nie.

Indien ek enige iets kon waag sonder vrees vir mislukking, sou ek…
saam met haaie swem.

Me. Annelize Janse Van Rensburg (Gr. R/94 – Skapieklas)

My droom vir elke kind vir wie ek skool hou is…
om liefgehê te word, ONVOORWAARDELIK!! Ek droom ook dat elke kind sal voel hy/sy is veilig by die skool.

Indien ek enige iets kon waag sonder vrees vir mislukking, sou ek…
‘n avontuurklub begin.

Graad R-onderwyseresse het die unieke voorreg om klein mensies vars uit die kleuterskool te lei en vorm tot skoolgereedheid.  Om dit te kan doen moet daar sommer aan baie verskillende aspekte aandag gegee word:

G – Geloof

Alles wat ons doen in Graad R word vanuit ons Christelike geloof aangepak. Laerskool Staatspresident C.R .Swart spits homself toe om ‘n waardegedrewe skool te wees en van kleins af vestig ons al vaste beginsels by elke kind.

R – Roetine

Roetine skep vir die kinders ‘n gevoel van veiligheid. Die Graad R’e weet presies wat  volgende gaan gebeur in die klas en ook tydens buitespel. Dit gee hulle die vrymoedigheid om te waag.

A – Aanmoediging

Die leerders word in  Graad R aangemoedig om ‘n wye verskeidenheid aktiwiteite te probeer en die geleentheid gegun om vaardighede optimaal te ontwikkel.

Sport:  Die Pumaki-rugby, hokkie- en netbal klinieke stel die kinders bloot aan verskeie vaardighede. Twee maal per week woon die kinders ‘n kinderkinetika klas by wat aangebied word deur Dr. Retha Calitz, ‘n biokenetikus.  Hier word elke kind blootgestel aan gimnastiek, verskeie sportsoorte, atletiek  asook “outydse” speletjies.

Kultuur:  Op kultuur gebied word die leerders ook aangemoedig om met vertroue op ‘n verhoog aan ons Kyk-net-konsert deel te neem.  Tydens ons Kersafsluiting wat deel is van ons Graad R’e se gemeenskapsprojek word die kinders ook geleer om aan ander te gee.  Ons identifiseer elke jaar ‘n verdienstelike organisasie waarvoor die Graad R’e ‘n spesiale insameling doen.  Ons het een maal per week musiekbeluistering, aangebied deur Me Anelia Visagie, waartydens hulle verskeie musiekelemente ontdek.

A-  Aanvaarding

Om aanvaar te word is ‘n basiese behoefte van elke mens.  Die Graad R’e weet sommer baie vinnig “ek behoort”, juis omdat hulle deel is van ‘n skool.  ‘n Gevoel van samehorigheid heers wanneer die Graad R leerders ingesluit word by die res van die skool se aktiwteite, soos onder andere ons Jesusweek.  Hulle voel baie belangrik.  Ons as personeel lei ook die kinders tot onafhanklikheid.   Hulle voel “groot” hier by ons.  Uitdagings wat bemeester word laat die kind spesiaal voel.

D – Dinamies

C.R. spog met ‘n dinamiese Graad R-personeel wat elke leerder se belange op die hart dra. Daar is vier Graad R- klasse met opgeleide onderwyseresse.  Saam het hulle baie jare diens in die onderwys.  Ons Graad R- hulp en Skakelbeampte dra by tot die sukses van die span.

R –  Reg vir Graad 1

Die grootste oogmerk in Graad R is om die kind te begelei om Graad 1 met selfvertroue in te gaan. Die feit dat die Graad R’e reeds bekend is met die skool en personeel maak die emosionele aanpassing vir die kind in Graad 1 soveel makliker.  Hulle ken reeds ‘n klompie maats wat saam met hulle die nuwe fase in beweeg. Dit is vir ons baie belangrik dat die kind op ‘n informele manier leer.  Daar word veral gefokus op grootmotoriesevaardighede wat latere leer bevorder.  Hier in Graad R leer ons sommer so speel-speel en word elke kind begelei na ‘n onafhanklike klein mensie – reg vir die “Groot Skool”.