Me. Janine Prinsloo (Gr. 1/1)

My droom vir elke kind vir wie ek skool hou is…
dat hy/sy sy volle potensiaal sal bereik, sy talente gebruik en nooit twyfel hoe kosbaar hy/sy vir die Liewe Vader is.

Indien ek enige iets kon waag sonder vrees vir mislukking, sou ek…
Kilimanjaro gaan uitklim, en aansluit by ‘n groep om die gorillas op te spoor en navorsing te doen.

Me. Danellé Pretorius (Gr. 1/2)

My droom vir elke kind vir wie ek skool hou is…
dat elke kind sy volle potensiaal sal bereik en volwassenes sal wees wat hulle plek in die lewe sal volstaan.

Indien ek enige iets kon waag sonder vrees vir mislukking, sou ek…
my eie kleuterskool begin.

Me. Leticha Swanepoel (Gr. 1/3)

My droom vir elke kind met wie ek werk…
dat hy/sy gelukkig sal wees en dat hulle die talente & gawes wat Liewe Jesus vir hulle gegee het sal ontdek en uitleef.

Indien ek enige iets kon waag sonder vrees vir mislukking, sou ek…
meer gereeld sê hoe ek voel.

Me. Mariza Senekal (Gr. 1/4)

My droom vir elke kind vir wie ek skool hou is…
om hulle volle potensiaal te ontwikkel, sodat hulle ook die “sleutel” het tot ‘n suksesvolle skoolloopbaan vorentoe.

Indien ek enige iets kon waag sonder vrees vir mislukking, sou ek…
‘n motiveringspreker word en rondom die wêreld reis.

Me. Retha Smit (Gr. 1/6)

My droom vir elke kind vir wie ek skool hou is…
om altyd in hulle harte nederig te bly, maak nie saak watter groot besluite hulle moet maak nie.

Indien ek enige iets kon waag sonder vrees vir mislukking, sou ek…
‘n jaar afvat van onderwys en ‘n lugwaardin word.

Me. Erika Fraser (1/8)

My droom vir elke kind vir wie ek skool hou is…
vlieg met arendsvlerke.

Indien ek enige iets kon waag sonder vrees vir mislukking, sou ek…
elke droom leef.

Me. Annetjie Harmse (Assistent)

My droom vir elke kind vir wie ek skool hou is…
om met standvastigheid, moed, kalmte en blymoedigheid van gees na die beste van sy vermoë die toekoms in te stap.

Indien ek enige iets kon waag sonder vrees vir mislukking, sou ek…
my eie kunsplek wil hê waar almal kan kom skilder en pottebakkery doen!