Geskiedenis in ‘n neutedop

In 1960 is daar besluit dat ‘n tweede Afrikaanse laerskool ‘n noodsaaklikheid vir Middelburg geword het. Slegs ses klaskamers en administratiewe geboue is voltooi en op 30 Januarie 1961 in gebruik geneem. Dit is die ses klaskamers wat aan Zuidstraat front en bekend staan as die “voorstoep”. Mnr. A.S. Olivier is aangestel as waarnemende hoof saam met ses personeellede en ‘n sekretaresse. Op 1 Februarie 1961 is altesaam 243 leerlinge vir die eerste keer tot die skool toegelaat. Mnr. C.W. van der Merwe word op 1 Januarie 1961 die eerste permanente hoof. Op 16 November 1962 is die skool amptelik deur die Staatspresident, mnr. C.R. Swart, geopen. Sy vrou, mev. Nellie Swart het ‘n gedenkplaat onthul. Die skool se getalle het gestyg tot 542 in 1969 en nog ses klaskamers is aan Kogelstraat se kant gebou. Die skoolsaal is op 13 September 1969 amptelik in gebruik geneem. Vanaf 1 Januarie 1981 word mnr. J. Erasmus aangestel as hoof en 12 jaar later word daar afskeid geneem van mnr. Rassie. Vanaf 1 Januarie 1993 neem mnr. W.J.J.H. Scholtz die leisels oor tot Maart 2011. Mnr. P. Fouché tree op as waarnemende hoof. Op 24 Augustus 2011 laat weet die Onderwysdepartement dat mnr. Pieter aangestel is as hoof.

Op sportgebied was daar talle prestasies. Op kultuurgebied spog CR met ‘n jaarlikse Afrikaanse Koorfees wat plaasvind op die Vrydagaand naaste aan 14 Augustus op die stigtingsdag van die Genootskap van Regte Afrikaners in die Paarl in 1875. Dit was mnr. Scholtz wat hierdie mooi tradisie by CR begin het in 2004.

In 2009 begin CR met nog ‘n nuwe tradisie om al die gr. 1-maatjies behoorlik deel te maak van die skool. Met die “veertjieseremonie” word ons nuwe maatjies ware CR’tjies en word daar na hulle verwys as die “Donsveertjies”. Hierdie simboliek word in gr. 4 voortgesit wanneer die leerders ‘n “Penveer-toekenning” kry om te wys dat hulle nou al meer onafhanklik is en nie meer die hele tyd onder hulle juffrou se vlerk hoef te skuil nie. In ‘n leerder se gr. 7-jaar word daar tydens ‘n seremonie duiwe losgelaat as simbool van die leerders wat nou hulle vlerke sprei en hoërskool toe gaan. Hulle het nou die “laerskoolnes” verlaat.

By CR word daar ook omgesien na die fisiese en emosionele behoeftes van minderbevoorregte leerders. Op die ouderdom van 12 jaar is een van CR se leerders, Annarie Wessels, oorlede op 3 Julie 1974. Sy was ‘n kankerlyer wat ten spyte van haar eie lyding broodjies skool toe gebring het vir honger maatjies. Na haar dood is die Annarie-Wesselsfonds in die lewe geroep met die doel om die behoeftes van minderbevoorregte leerlinge te voorsien. Tans is daar ongeveer 40 leerlinge wat inskakel by die Voedingskema. CR se getalle staan tans op 1200 – gr. R tot gr. 7.

Staatspresident C.R. Swart se laaste boodskap aan die skool was: “Carpe Diem – pluk die dag, gryp alles uit elke dag, gebruik al jou geleenthede.” Dit is presies wat ons hier by CR doen: Daar word daagliks stene gelê wat geloof en karakkter bou en dit maak ons BETER AS DIE BESTE!

In 2021 was dit ons 60-jarige feesvieringe.