WAT BOU ONS... ?

Give a man a fish, and you feed him for a day.
Teach a man to fish, and you feed him for a lifetime”

Die “Baken van Hoop” is slegs die begin. Dis ‘n sigbare baken om te verseker dat ons op koers bly in ons strewe om hoop te skep. Letterlik die lig aan die einde van die tonnel. Dis die samevatting van CR waardes.

Ons bou aan die “beter as die beste” JY!

Dit beteken ons werk sal nooit klaar wees nie, ons sal help bou aan ALMAL betrokke by CR, van ons kinders tot by ons werkers, ons voed dus nie net die liggaam nie maar ook die siel.

Ons bou aan die “beter as die beste” JY!

Die HOOP-fonds wat opgebou sal word deur kinders, ouers, besighede en vriende van CR se donasies en goedgesindheid is vasgelê in die ONS BOU CR SWART nie winsgewende organisasie wat een van die dae sy NWO (nie-winsgewende organisasie) of NPO-nommer, sal hê.

Ons bou aan die “beter as die beste” JY!

CR sien met groot afwagting uit na sy eerste “CR Hoop-fees” waarvan ons u reeds in 2020 vertel het.

Ons bou aan die “beter as die beste” JY!

Die einddoel is om die fondse aan te wend tot voordeel van ALMAL betrokke by CR deur projekte van stapel te stuur soos emosionele en kulturele intelligensie, entrepreneurskap, finansiële geletterdheid, tegnolgiese vaardighede en hoe om die druk daarmee saam te hanteer, persoonlikheidsontwikkeling, sosiale vaardighede en konflik hantering om maar net ‘n paar te noem.

Ons is nog in gesprek met professionele persone om dit daadwerklik eenvoudig maar baie prakties en waardevol te kan aanbied.

Ons bou aan die “beter as beste” JY!

Ons nooi ouers en vriende van CR wat oor die nodige kennis en vaardighede beskik en wat u kan aanbied om kinders te bemagtig om hoopvol te lewe, en as n toegeruste avonturier te voldoen aan dieuitdagings wat die Vierde Industriële Rewolusie(4IR) wêreldwyd aan ons bied.

Persoonlike ontwikkeling met projekte wat fokus op emosionele (EQ) en kulturele intelligensie (CQ), entrepreneurskap; tegnologiese vaardighede en sosiale bemagtiging wat NIE deur die normale kurrikulêre/buite-kurrikulêre aangespreek word nie, en daardeur ‘n produktiewe, verantwoordelike, etiese, kreatiewe en meelewende lid van die samelewing vorm.

Hoe kan ek betrokke raak?

Maak asb kontak met mnr. Johan Oosthuizen (ons adjunkhoof) by adjunk@crswartls.co.za