Tekkie Tax-dag

Tekkie Tax-dag is ‘n landswye projek ten bate van verskillende verdienstelike organisasies. Ons skool ondersteun reeds vir die derde agtereenvolgende jaar die SAVF-ouetehuis in Middelburg. Ten einde die projek groter trefkrag te gee Aan die leerders gewone klere aantrek indien hulle ‘n Tekkie Tax plakker gekoop het. Die projek is elke jaar ‘n reuse sukses en in 2016 is die bedrag van R10 000 aan die SAVF oorbetaal.

Blood donor drive

Juniemaand is amptelik “Blood Donation Awareness month” Op 14 Junie 2016 het die SANBS in samewerking met die personeel en ouers van CR Swart ‘n bloedskenkpoging vanaf 12:00 – 16:00 by die skool aangebied.  Die leerders wie se ouers kom skenk het is met ‘n Spur-burger beloon.  29 ouers en personeel het deelgeneem wat beteken dat 87 lewens gered kan word. Hierdie projek gaan beslis ‘n jaarlikse instelling word.

Kanaries na Ouetehuis

Text here…

Rare Disease Day

More text here!