WOW Spelfees

Die doel van die Spelfees is om kinders op ‘n prettige manier te leer spel en klank. Dit help ook om die spel-en-skryfvermoë van woorde op te knap. Die hele skool word aan hierdie geleentheid bloot gestel en kan tussen 300 en 600 woorde leer om te spel.

Redenaars

Babbelbek (Graad 1 – 3)

Babbelbek is die interne rondte van ATKV-redenaars waar leerlinge hulle toesprake kom voordra. Almal kry deelnamesertifikate. Die beste leerlinge word uitgewys wat dan deelneem aan die interhuis.

Lekkerpraat (Graad 4 – 7)

Lekkerpraat is die interne rondte van die ATKV-redenaars waar leerlinge hulle toesprake kom voordra. Almal kry deelnamesertifikate. Die beste leerlinge word uitgewys wat dan deelneem aan die interhuis.

Interhuis-redenaars

Leerlinge wat deurgedring het in die Babbelbek en Lekkerpraat kry die geleentheid om hulle ATKV-toespraak voorbereid en onvoorbereid te kom voordra en word as ‘n oefening gesien. Meeste leerders kwalifiseer dan om aan die ATKV se eerste rondte deel te neem.

ATKV (Graad 1 – 7)

ATKV-redenaars is elke redenaar se eindbestemming, waar leerders eers in die distrik kompeteer, daarna Mpumalanga kan verteenwoordig en die geleentheid het om te kwalifiseer vir Nasionale deelname.

Kultuurweek

Leerders kry die geleentheid om met hulle talente te kom woeker in sang, dans, drama, voordrag en visuele kuns. Dit is altyd baie pret en ons kinders geniet dit vreeslik baie.

Kanaries (Graad 1 – 3)

Die hoofdoel van die sanggroep is om kinders lief te maak vir ons eie kultuur en musiek. Ons neem aan verskeie koorfeeste deel soos die Mannaprojek, Skoolkoorfeeste  en ook by die gemeenskapsprojekte. Hier kry elke leerder die geleentheid om op die verhoog sy/haar talente te gebruik.

Sanggroep (Graad 4 – 7)

Die Kanaries bestaan uit gr 1-3 leerlinge. Hulle is sowat 70 kinders. Ons is nie ‘n formele koor nie maar ‘n sanggroep waar ons poog om die kinders ‘n liefde vir sing en dans aan te leer. Ons tree so tussen 3 en 4 keer op by verskeie Koorfeeste en kerke. Dit is vir ons as Kanaries afrigters baie belangrik om die lekker in die aktiwiteit te behou en gaan ons poog om hul so mooi as moontlik te laat sing by ons optredes.

Revue

Revue word gesien as ‘n massaproduksie waar ons al die leerders en onderwysers betrek om deel te neem aan ‘n opwindende produksie. Die produksie word vierjaarliks gehou.

Conquesta Olimpiade (Graad 1 – 7)

Die Olimpiade se vraestelle is gebasseer op die skoolwerk wat die leerders in die kurrikulum behandel in onderskeie vakke en grade. Dit skep die geleentheid om u kind se prestasie op Nasionale vlak te vergelyk en vind in Augustus plaas.

Bybelvasvrae

Die doel van Bybelvasvrae is om leerders se kennis van die Bybel op te skerp op ‘n genotvolle wyse. Leerders ontvang leerwerk en hulle begrip daarvan word dan getoets met ‘n speletjie soortgelyk aan Noot-Vir-Noot. Leerders geniet dit vreeslik baie. In 2015 het hierdie projek afgeskop en ‘n groot opkoms van leerders gelok.