Prestasiebelonings Seniorfase:

 

Prestasiebelonings (Top 10)

 • Aan die einde van elke kwartaal word ‘n Top Tien-akademiese toekenning gemaak aan die 10 leerders per graad (4 – 7) wat die beste presteer het in hulle formele assesseringsopdragte (kwartaaltoetse en eksamen), dit sluit nie Rekenaargeletterdheid, Bybelonderrig en Vrydae-spelling in nie. Gr. 7 punt uit 900.
 • Elke kwartaal word afsonderlik bereken (punt uit 600)* en die punte van die eerste 3 kwartale word bymekaar getel (punt uit 1800)* vir die toekennings vir die prysuitdelings-funksie.
 • Elke register onderwyser hou die punte wat vir die Top 10 gebruik word, want dieselfde punte van die Top 10 van elke kwartaal sal gebruik word vir die prysuitdeling.
 • Elke kwartaal tel uit 600 (6 leerareas x 100)*. Vir die prysuitdeling word die eerste 3 kwartale se 600* bymekaar getel om ‘n punt uit 1800* te kry.(Sien bylaag)
 • Elke graad se register onderwysers bespreek, kontroleer en verwerk die punte kwartaalliks saam – asook voor die prysuitdeling – waarna dit met die D.P.S. bespreek word wat dit dan sal inhandig vir tikwerk.

 ‘n Leerder kan slegs ‘n “a” (afwesigheid) vir ‘n assesseringsopdrag of toets verwerf indien daar:

 • ‘n  doktersbrief  (sieknota)
 • ‘n begrafnisbrief   óf
 • ‘n brief van die Skoolhoof waarin redes vir afwesigheid beskryf word by die betrokke onderwyser ingehandig word.

Afwesigheid a.g.v. sportdeelname moet ook vooraf met die Skoolhoof hanteer word  (waarna die Skoolhoof ook ‘n toestemmingsbrief sal uitreik).

Sien punte vir Gr 7 in bylaag (9 leerareas = 9 x 100 = 900 d.w.s. 3 kwartale  = 2700)

Woema – toekennings:

Die Woema – toekennings word aan die 10 leerders in elke graad (4 – 7) toegeken wie se totale punte op hulle rapporte die meeste verbeter het vanaf ‘n kwartaal na die volgende kwartaal, d.w.s. vanaf kwartaal 1 – 2 en kwartaal 2 – 3.

Prysuitdeling:

Alle personeel betrokke in ‘n spesifieke graad hou saam met die Departementshoof vergadering oor die prysuitdeling en die toekenning van akademiese pryse.

Slegs die leerders se punte vir formele assessering van die eerste 3 kwartale word in berekening gebring vir die pysuitdeling bv

 •      Kwartaal 1 – 565
 •      Kwartaal 2 – 559
 •      Kwartaal 3 – 572
 •      dus: 565 + 559 + 572 = 1696 (uit ‘n moontlike 1800)

Akademiese toekennings word as volg bepaal:

 •      Brons:       1350 – 1439
 •      Silwer:       1440 – 1529
 •      Goud:        1530 – 1619
 •      Platinum:   1620 – 1800

In Gr 7 ontvang die toppresteerders in elke afsonderlike vak ‘n toekenning. (Sertifikaat en boekprys)

Bylaag:

 Gr 4 – 6:

Punte uit 1800

Toekenning:

1620 – 1800

1530 – 1619

1440 – 1529

1350 – 1439

Platinum

Goud

Silwer

Brons

Gr 7:

Punte uit 2700

Toekenning

2430 – 2700

2295 – 2429

2160 – 2294

2025 – 2159

Platinum

Goud

Silwer

Brons

Toekennings buite skoolverband:

Slegs leerders wat skriftelike bewyse indien:

 • op die briefhoof van die betrokke unie
 • van provinsiale-/nasionale kleure wat verwerf is, kwalifiseer vir ‘n toekenning by die prysuitdeling.