Akademiese toekenning in die Grondslagfase

Jaarlikse onderrigdoelwit:

  • om alle leerders die geleentheid te gun om sy/haar potensiaal te bereik
  • om leerders te begelei om te besef dat die talente wat hulle ontvang het ‘n genadegawe van God is en
  • om Hom daarvoor te dank deur getroue en harde werk te lewer

Die Grondslagfaseklasse word jaarliks regverdig ingedeel vir die volgende jaar volgens die leerders se gemiddelde persentasies.

Grondslagfaseonderrig is presies wat die woord sê:

Die grondslag vir leer word gelê. Hierdie grondslag vorm die kern ter voorbereiding van verdere ontwikkeling. Aanmoediging en motivering moet die wagwoord wees. Verder vind onderrig en assessering klassikaal plaas.

Ons het om die rede op klassikale erkenning besluit.

Die formaat vir die Erkenningsaand is aangepas om die nuwe normaal van Formatiewe assessering te akkommodeer.

Maats is dikwels teleurgesteld omdat hulle nie na die aand uitgenooi word nie. Dit is egter vir ons as onderwysers baie belangrik dat ons en u hande sal vat om ons leerders te bemagtig om teleurstelling te kan hanteer, aangesien dit deel van die lewe is.

Help ons om leerders te kweek wat:

  • Regverdige en gesonde kompetisie kan hanteer
  • Wedywering op `n regverdige en gesonde grondslag kan aanvaar
  • Teleurstelling aanvaar en dit sien as ‘n geleentheid om te groei en te verbeter

Kriteria vir die Grondslagfase Erkenningsaand:

Die Top 10 leerders per vak per klas ontvang erkenning indien die leerder se gemiddeld wel bo 75% is. Sodoende kry leerlinge wat nooit `n geleentheid sou kry nie, nou ook `n geleentheid om in aanmerking te kom vir ‘n erkenning.

Gr. 1:                     Afrikaans en Wiskunde

Gr. 2 & 3               Afrikaans, Engels en Wiskunde